Seneste nyt fra Mørkøv Varmeværket!


Mørkøv Varmeværk har valgt at igangsætte undersøgelser af de økonomiske og praktiske muligheder for at kunne tilbyde fjernvarme til hele Mørkøv by. Det gør vi, fordi fjernvarme fremadrettet vil kunne tilbyde en økonomisk attraktiv og fleksibel løsning for den enkelte forbruger – og den grønneste løsning for vores omgivelser.


Disse undersøgelser viser at vi har konkurrencedygtige priser, både i forhold til gasfyr og varmepumpe. Vi har i den seneste tid, fået koblet flere kunder på, som havde varmepumpe, gasfyr samt anden opvarmning i vores eksisterende område.


Vi er derfor allerede nu meget interesseret i at høre fra alle, som går med tanker om at høre om muligheden for at få koblet fjernvarme på huset. Vi vil hurtigt kunne tage en vurdering af om det kan lade sig gøre og på hvilke præmisser.


Det område, hvor der i dag er gas, skal der laves en undersøgelse, som til sidst skal ende med et projektforslag, som Holbæk kommune skal godkende.
Undersøgelsen vil identificere de områder hvor det vil være muligt at tilbyde fjernvarme, således at løsningen vil være økonomisk attraktiv


1. for de potentielle nye forbrugere


2. for Mørkøv Varmeværks nuværende andelshavere


3. i et samfundsøkonomisk perspektiv (et krav for kommunal godkendelse)


Det er ganske dyrt at udlægge hovedledninger til nye områder, og derfor vil mulighederne for at opfylde de 3 kriterier være størst i områder med både tæt bebyggelse og stor tilslutnings-procent

 

Der er følgende faser i dette projekt:


Fase 1 – screening
• Mørkøv by opdeles i logisk sammenhængende områder

• Det teoretiske økonomiske potentiale vurderes for hvert af områderne


Fase 2 -- dialog

• For områder med potentiale, vil det blive afklaret om der grundlæggende er en gensidig interesse i
at fortsætte undersøgelser.


• Områder uden potentiale vil blive orienteret om baggrunden for vurderingen


Fase 3 – projektforslag


• Der udarbejdes projektforslag for de udvalgte områder i prioriteret rækkefølge.


• Projektforslag danner grundlag for kommunal godkendelse samt indgåelse af bindende aftaler med nye forbrugere.


Der er eksterne rådgivere, kommunale godkendelser samt internt arbejde i Mørkøv Varmeværk involveret i de 3 faser.


Mørkøv Varmeværk forventer at have fase 1 klar omkring februar måned og fase2+3 vil derefter kunne igangsættes. Vi vil dog løbende komme med udmeldinger og holde jer opdateret med status på fremdriften i projektet på Facebook og vores hjemmeside.

//