Natsænkning

Natsænkning (tidsstyring) kan være en praktisk og energibesparende foranstaltning. Undlad at lukke helt for varmen om natten. Temperaturen bør ikke komme under 14°C. Den ideelle temperatur i soveværelset er 16-18°C.

Er der cirkulationspumpe på varmtvandsforsyningen, vil en tidsstyring betyde både sparet el og varmeforbrug. Nogle fjernvarmeanlæg er udstyret med automatik, der styrer radiatoranlægget. Automatikken sikrer, at det vand, der sendes rundt i husets radiatorer ikke er varmere end udetemperaturen kræver.

Automatikanlæg skal indstilles i overensstemmelse med anvisningerne, og man skal huske jævnligt at kontrollere, om anlægget fungerer tilfredsstillende.

//