Indstilling af returkoblingen

Returkoblingen grov indstilles ved at lukke helt af, på skruen i returkoblingen og derefter skrue helt op for radiatortermostaten. Skruen i returkoblingen åbnes ca. 1/4 omdr. Hvis radiatoren bliver varm i bunden, lukkes der lidt på skruen. Hvis radiatoren ikke bliver varm på de øverste 2/3 åbnes der lidt på skruen. Herefter udføres finjusteringen under normal drift. Sæt radiatortermostaten på den ønskede rum temperatur og kontroller løbende radiatorerne. Hvis radiatoren bliver varm i bunden, lukkes der lidt på skruen. Hvis den ønskede rum temperatur ikke opnås, åbnes der lidt på skruen.

Varmtvandsbeholderen:

Luk for radiatorerne før justering. Returkoblingen indstilles ved at lukke helt af på skruen i returkoblingen og derefter skrue helt op for termostaten til varmtvandsbeholderen. Skruen i returkoblingen justeres op så der løber ca., 80 liter timen over varmtvandsbeholderen. Dette kan aflæses på fjernvarmemåleren. Husk at åbne for radiatorerne efter endt justering.

//