Teknik

Betjeningsvejledning til energimåler Multical

Betjeningsvejledning til energimåler Multical III

Kedler


Værket har 3 gaskedler klar til brug ved spidslast, for lave elpriser og ved service på motoren.

1 stk. Danstoker kedel på 1250 – Kw med Weishaupt gasbrænder
1 stk. Danstoker kedel på 2000 – Kw med Weishaupt gasbrænder
1 stk. Danstoker kedel på 2900 – Kw med Weishaupt gas/olie brænder

Motor


Værket har 1 stk. 12 cylindret Bergen motor type KVGS-12-G4, der producerer el og varme.
El-produktionen er på 2050Kw pr. drift-time der sælges på det frie elmarked. Varmeproduktionen er på ca. 2650 – Kw pr. drift-time der bruges til opvarming af byen, eller lagres i akkumuleringstanken til senere brug.

Akkumuleringstank


Akkumuleringstanken fungerer i princippet som en stor termokande. Den indeholder 560 M3 fjernvarmevand.
Den kan indeholde 28000 – 36000 – Kw varme afhængig af årstiden og returtemperatur. Energimængden fra akkumuleringstanken bruges primært i de perioder hvor elprisen på det frie elmarked er lav.
Alt efter årstid og byens forbrug forsøger man at holde stille med gasmotoren i de pågældende perioder

Generator


Generatoren er på 2050 – Kw Af mærket Leroy – Somer – Type LSA 541856P
Strømmen fra generatoren bliver solgt på det frie elmarked

 

Skorsten


Skorstenens højde er på 26 meter og den indeholder 4 løb, et til hver kedel og et til gasmotoren. På toppen af skorstenen er der monteret antenner til mobiltelefoni, der lejes ud til Telia og LE34 Tele A/S.